Akamai 收购 Guardicore 以拓展 Zero Trust 解决方案,从而更好地帮助客户抵御勒索软件攻击。 阅读全文

Blue Code Hero Background

全球支持电话号码

是否需要联系我们?
以下是用于与我们联系的优先号码,无论您身处何处。

国家/地区支持热线


阿根廷

电信
0-800-5554288
西班牙电信
0-800-2221288
ALA
0-800-2885288
连接至:
+1-8774252832 - 仅限美国境内
+1-6174444699
TF 仅限国内:
0-800-2221885


澳大利亚

连接至:
+61-290089622
TF 仅限国内:
+1-800912232


奥地利

AT&T 接入号码:
0-800-200288
连接至:
+1-8774252832 - 仅限美国境内
+1-6174444699


比利时

AT&T 接入号码:
0-800-10010
连接至:
+1-8774252832 - 仅限美国境内
+1-6174444699
TF 仅限国内:
0-800-74870


巴西

AT&T 接入号码:
0-800-8900288
0-800-8888288
连接至:
+1-8774252832 - 仅限美国境内
+1-6174444699

+55-11-5090-2525
TF 仅限国内:
0-800-8921237


加拿大

+1-6174444699

+1-8774252832 - 仅限美国境内
TF 仅限国内:
613-670-8394613-670-8394


智利

AT&T 接入号码:
Telmex

800-225288
ENTEL
800-360312
西班牙电信
800-800288
Telmex
17100311
17100312
复活节岛
800-800311
复活节岛
800-800312
连接至:
+1-8774252832 - 仅限美国境内
+1-6174444699
TF 仅限国内:
1230-020-1274


中国

AT&T 接入号码:
10811
电信:
南方,中国电信(上海)
108888
北方,中国联通(北京)
108888
中国电信
10810
北方,中国联通(北京)
108710
连接至:
+1-8774252832 - 仅限美国境内
+1-6174444699
TF 仅限国内:
4001-202983


哥伦比亚

AT&T 接入号码:
01-800-9110010
连接至:
+1-8774252832 - 仅限美国境内
+1-6174444699


哥斯达黎加

连接至:
+506-41008123


捷克共和国

AT&T 接入号码:
00-800-22255288
连接至:
+1-8774252832 - 仅限美国境内
+1-6174444699
TF 仅限国内:
0-800-143341


丹麦

AT&T 接入号码:
800-10010
连接至:
+1-8774252832 - 仅限美国境内
+1-6174444699
或 +45 32 701092
TF 仅限国内:
0-802-50054


芬兰

AT&T 接入号码:
0-800-110015
连接至:
+1-8774252832 - 仅限美国境内
+1-6174444699
TF 仅限国内:
0-800-915449


法国

+33-156696220


德国

+49-8994006123


希腊

AT&T 接入号码:
00-800-1311
连接至:
+1-8774252832 - 仅限美国境内
+1-6174444699


中国香港

AT&T 接入号码:
中国香港电话公司
800-961111
新世界电话公司
800-932266
连接至:
+1-8774252832 - 仅限美国境内
+1-6174444699

+852-22718597


匈牙利

AT&T 接入号码:
06-800-01111
连接至:
+1-8774252832 - 仅限美国境内
+1-6174444699


印度

TF 仅限国内:
000-800-0501916


印度尼西亚

AT&T 接入号码:
00180110
连接至:
+1-8774252832 - 仅限美国境内
+1-6174444699


爱尔兰

AT&T 接入号码:
1-800-550000
连接至:
+1-8774252832 - 仅限美国境内
+1-6174444699
TF 仅限国内:
1-800-677611


以色列

连接至:
+972 073-2858722
TF 仅限国内:
1809315784


意大利

连接至:
+39-0200621422
TF 仅限国内:
800-875160


日本

+81-345896600


韩国

+82-221937222
TF 仅限国内:
00798-14-800-9690


卢森堡

AT&T 接入号码:
800-20111
连接至:
+1-8774252832 - 仅限美国境内
+1-6174444699


马来西亚

AT&T 接入号码:
1-800-800011
连接至:
+1-8774252832 - 仅限美国境内
+1-6174444699
TF 仅限国内:
+1-800816367


墨西哥

AT&T 接入号码:
01-800-2882872
01-800-1122020
01-800-4624240
001-800-6585454
连接至:
+1-8774252832 - 仅限美国境内
+1-6174444699
TF 仅限国内:
001-855-841-7306


荷兰

连接至:
+31-207995492
TF 仅限国内:
0-800-0223624


新西兰

AT&T 接入号码:
000911
连接至:
+1-8774252832 - 仅限美国境内
+1-6174444699
TF 仅限国内
0-800-446975


挪威

AT&T 接入号码:
800-19011
连接至:
+1-8774252832 - 仅限美国境内
+1-6174444699
TF 仅限国内:
800-17217


秘鲁

AT&T 接入号码:
西班牙电信
0-800-50288
美国电信公司
0-800-70088
西班牙电信
0-800-50000
连接至:
+1-8774252832 - 仅限美国境内
+1-6174444699


波兰

AT&T 接入号码:
美国电信公司

800 800 128

连接至:
+1-8774252832 - 仅限美国境内
+1-6174444699

+48-123847922


葡萄牙

AT&T 接入号码:
800-800128
连接至:
+1-8774252832 - 仅限美国境内
+1-6174444699


罗马尼亚

AT&T 接入号码:
罗马尼亚电信公司

0808-034288
连接至:
+1-8774252832 - 仅限美国境内
+1-6174444699


俄罗斯

TF 仅限国内:
8-800-3014426


新加坡

+65-65938777


斯洛伐克

AT&T 接入号码:
0-800-000101
连接至:
+1-8774252832 - 仅限美国境内
+1-6174444699


西班牙

+34-917933222


瑞典

+46-850507922
TF 仅限国内:
020-791653


瑞士

连接至:
+41 43 21091 22
TF 仅限国内:
800-563876


中国台湾

AT&T 接入号码:
00-801-102880
连接至:
+1-8774252832 - 仅限美国境内
+1-6174444699
TF 仅限国内:
00801-13-6912


土耳其

AT&T 接入号码:
0811-2880001
连接至:
+1-8774252832 - 仅限美国境内
+1-6174444699


阿拉伯联合酋长国


AT&T 接入号码:
800-0021
连接至:
+1-8774252832 - 仅限美国境内
+1-6174444699
TF 仅限国内:
8000-35770020


英国

+44-1784225417
TF 仅限国内:
0808-2340561


美国


+1-8774252832 - 仅限美国境内
+1-6174444699